Naša spoločnosť Vám ponúka rovnako najširšiu ponuku jednoparametrových drogových testov v cenách už od 1 EURA. Pre viac informácií kliknite sem alebo využite kontextové menu.

 

 

Multi-Test sú rýchle multiparametrové profesionálne skríningové testy  slúžiace na kvalitatívnu  detekciu drog  a ich metabolitov vo vzorke ľudského  moču. V závislosti od kombinácie sú schopné detekovať takmer všetky v súčasnosti zneužívané drogy a liečivá. Výsledky testu sú poskytnuté do piatich minút, pričom každý test je vybavený kontrolnou líniou pre vylúčenie nesprávneho výsledku, resp. nesprávneho pracovného postupu.

Drogové testy sú primárne určené pre profesionálne testovanie v zdravotníckych zariadeniach a špecializovaných ústavoch, avšak je možné ich rovanko použiť pre účely vstupnej zdravotnej prehliadky zamestnancov, resp. priebežnej kontroly dodržiavania požiadaviek BOZP na pracovisku.
 
Drogové testy sú vyrábané v súlade s Európskou smernicou 98/79/EC vzťahujúcou sa IVD diagnostické pomôcky, sú plne certifikované a vyrábané v súlade ISO normou. Drogové testy spĺňajú prísne normy a dosahujú celkovú zhodu 99% s referenčnými metódami hmotnostnej spektrometrie a plynovej chromatografie využívaných v toxikologických laboratóriách.

Naša spoločnosť vám ponúka možnosť objenať si drogový test (kombináciu) podľa vašich požiadaviek. Drogové substancie, ktoré je možné zaradiť do drogového testu sú uvedené nasleujúcej tabuľke:

Drogové substancie (kombinácie) dostup pre multiparametrové  drogové testy:

 • AMP - Amfetamíny
 • BAR - Barbituráty
 • BUP - Buprenofín
 • BZO – Benzodiazepíny
 • PPX -  Propoxyfen
 • PCP -  Fencyklidín
 • COC - Kokaín
 • MDMA - Exstáza
 • MET/mAMP – Metamfetamín
 • TRA /TML- Tramadol
 • EDDP - metabolit metadonu
 • OXY Oxykodon
 • OPI/MOP – Opiáty 300ng  (Morfín)  
 • OPI2000 – Opiáty 2000ng  (Morfín)
 • MTD – Metadon
 • TCA – Tricyklické antidepresíva
 • THC – Kanabionidy (Marihuana)
 • KET - Ketamín
 • ALC - Detekčný prúžok na alkohol
V prípade, že neviete aký konkrétny drogový test ( resp.kombináciu) potrebujete odporúčame vám objednať najpoužívanejší drogový test kat.č: 074012-TC, ktorý zisťuje prítomnosť desiatich najčastejšie zneužívaných drog. Tento test využíva väčšina zdravotníckých zariadení, ličebných ústavov a drogových centier.
Najpoužívanejšia a skladom dostupná kombinácia 10 parametrového drogového zisťuje nasledujúce substancie:
Amfetamíny (AMP)
Barbituráty (BAR)
Benzodiazepín (BZO/BZD)
Kokaín (COC)
Marihuana(THC)
Metadon (MTD)
Opiáty,Morfín,Kodeín,Heroín (MOP/OPI)
Tricyklické antidepresíva (TCA)
Metamfetamíny-Pervitín (MET)
Fencyklidín (PCP)
Test je dostupný v dvoch vyhotoveniach (kazeta a panel), pričom zisťuje prítomnosť rovnakých drogových substancií.
Multiparametrová testovacia kazeta
-10 typov drog
Ukážka použitia testu:
Multiparametrový testovací prúžok
-10 typov drog
Ukážka použitia testu:
 Kat.č.:  074012-TC
 • umožňuje vyšetrenie z veľmi malého množstva močovej vzorky  (stačí len 15 kvapiek)
 • špeciálne navrhnuté pre klinické laboratóriá
 • objem vzorky len 450 µl, umožňuje vyšetrenie   z mikrovzorky moču !
 
 Kat.č.:  074012
 • jednoduchá testovacia procedúra, stačí len namočiť do vzorky moču a odčítať výsledok
 • rýchla a nenáročná testovacia procedúra
 
Cena v EUR: 7,06  (vrátane DPH)
Cena v EUR: 7,06  (vrátane DPH)
Kat.č.:  074012-TC  Kat.č.:  074012

Použitie panelového testu: je veľmi jednoduché, stačí oddeliť predný kryt a ponoriť detekčné konce testu do vzorky moču na 15 sekúnd. Výsledok testu je poskytnutý do 5 min. Multikazetový test obsahuje v balení aj jednorázovú pipetu, prostredníctvom ktorej sa nakvapká vzorka moču do príslušných okienok testu. (test je určený predovšetkým pre zdravotnícke zariadenia). Výsledok testu je poskytnutý do 5 min. Multiparametrový drogový test (panel aj kazeta) je schopný detekovať v závislosti od objednanej kombinácie takmer všetky v súčasnosti dostupné drogy a substitučné náhrady na liečbu drogovej závislosti.

 
Kat.č.
Názov tovaru
Balenie
Cena za jednotku bez 10%DPH (EUR)
Cena za jednotku vrátane DPH
(EUR)
074007-TC
ANO
MultiTest - 5 Parametrov
(Multiparametrová kazeta)
(AMP/COC/MET/OPI/THC)
1 test

3,50

3,85
074012-TC
ANO
MultiTest -10 Parametrov (Multiparametrová kazeta)
( AMP-BAR-BZO-COC- MDMA-MET-MOP-MTD-TCA-THC)
1 test
6,40
7,06

074012

ANO
MultiTest - 10 Parametrov (Multiparametrový prúžok)
( AMP-BAR-BZO-COC- MDMA-MET-MOP-MTD-TCA-THC) (najpoužívanejší 10 parametrový test)           
1 test
6,40
7,06
122012N
ANO
Nádobka na odber moču 125 ml vrátane viečka
25ks
7,50
9,00

ANO – položky skladom dodávka do 24 hodín,  N/O – tovar na objednávku

Dodanie na dobierku do 24 hod . (skladové položky).  Cena dopravy vrátane služby dobierka je 2,40 EUR. 

Ceny sú platné od 01.02.2015.

Obchodné podmienky (fyzické osoby)

 • Tovar je vyskladnený nasledujúci pracovný deň od prijatia vašej objednávky.
 • Tovar je zasielaný v neoznačenom balení na dobierku (fyzické osoby).
 • Cena dopravy je 2,40 EUR  vrátane služby dobierka (prostredníctvom slovenskej pošty).
 • V deň vyskladenia vám zašleme na e-mail číslo balíka, prostredníctvom ktorého môžete zásielku sledovať, prípadne si tovar vyzdvihnúť na vašej pošte, ak by ste neboli doručovateľom zastihnutý.
 • Multiparametrové testy je možné objednávať v ľubovolnom množstve podľa vašich potrieb.
 • Jednoparametrové testy je možné objednávať len po baleniach (25 testov) alebo (50 testov) v balení.
 • Naša spoločnosť neuchováva žiadne osobné údaje o zákazníkoch, z toho dôvodu nie je možná registrácia na stránke,  údaje o príjemcovi je potrebné vyplniť na webovej stránke vždy nanovo.
 • Objednávku je možné realizovať : 1) vyplnením jednoduchého webového formulára, kde uvediete názov testu  alebo katalogóvé číslo testu a požadovaný počet kusov, 2) zaslaním objednávky na náš kontaktný e-mail
 • Ku každému testu je priložený podrobný návod v slovenčine, opisujúci presný postup použitia testu a dobu, po ktorú je možné nežiadúcu látku (drogu) vo vzorke moču zachytiť.

Obchodné podmienky (právnické osoby) :

 • Tuzemským  firmám, organizáciam, rozpočtovým a príspevkovým subjektom
  (poskytujúcim zdravotnú starostliovosť ) zasielame tovar bezplatne so splatnosťou faktúry 30 až 60 dní.
 • Dodanie tovaru do 48 hod. od prijatia objednávky.
 • Tovar je možné objednať  faxom, e-mailom, alebo cez webové rozhranie.
 
 
 

Ďalšie podrobnosti o diagnostických drogových testoch Multi-Test nájdete v metodickom liste (príbalovom letáku), ktorý si možete stiahnuť kliknutím na ikonu

      Interpretácia výsledku:

        Najčastejšie kladené otázky:né otázky:né otázky:

1.    Aký je rozdiel medzi multiparametrovým a jednoparametrovým drogovým testom ?
Multiparametrový drogový test je schopný detekovať  v závislosti od objednanej kombinácie takmer všetky v súčasnosti dostupné drogy, preto, ak je u osoby podozrenie na užitie drogy, avšak nie je známe, aký konkrétny druh drogy (Pervitín, Marihuana, atď. ) osoba užíva, je potrebný mutliparametrový test.
 
2.    Akú kombináciu testu objednať (na aké drogové substancie) ?
Najčastejšie zneužívanými drogami sú Marihuama Opiáty a Pervitín (Metamfetamín). V prípade, ak chcete zistiť u osôb len najčastejšie zneužívané drogové testy odporúčame vám objednať 5 parametrový drogový test kombináciu (AMP/COC/MET/OPI/THC). V prípade, ak chcete zistiť u osôb prítomnosť väčšiny dostupných drog odporúčame vám objednať 10 parametrový drogový test kombináciu (AMP/BAR/BZO/COC/MDMA/MET/MOP/MTD/TCA/THC)
 
3.    Kedy použiť jednoparametrový drogový test  ?
Jednoparametrový drogový test sa používa v prípadoch recidívy,  ak je známe, aký konkrétny druh drogy (Pervitín, Marihuana, atď. ) bol užitý.
 
Detekčná doba drog (substancií a metabolitov) v moči (medián).
 

  Odporúčané rozlíšenie pre túto stránku je: 1280 x 1024.            Vaše rozlíšenie je:           Ste návštevníkom číslo:          Dnes je: