Naše testy nájdete aj v lekárni.

 

 

Multi-Drug sú rýchle multiparametrové profesionálne drogové testy, slúžiace na kvalitatívnu  detekciu drog  a ich metabolitov vo vzorke ľudského  moču. V závislosti od kombinácie sú schopné zistiť takmer všetky v súčasnosti zneužívané drogy a liečivá. Výsledky testu sú poskytnuté do piatich minút, pričom každý test je vybavený kontrolnou líniou pre vylúčenie nesprávneho výsledku, resp. nesprávneho pracovného postupu. Testy je možné objednať priamo na stránke alebo zakúpiť v lekárni.

Drogové testy sú primárne určené pre profesionálne testovanie v zdravotníckych zariadeniach a špecializovaných ústavoch, avšak je možné ich rovanko použiť na kontrolu zneužitia drog u detí a mladistvých alebo pre domáce použitie.
 
Drogové testy sú vyrábané v súlade s Európskou smernicou 98/79/EC vzťahujúcou sa IVD diagnostické pomôcky, sú plne certifikované a vyrábané v súlade ISO normou. Drogové testy spĺňajú prísne normy a dosahujú celkovú zhodu 99% s referenčnými metódami hmotnostnej spektrometrie a plynovej chromatografie využívaných v toxikologických laboratóriách.

 Drogové substancie, ktoré je možné zaradiť do drogového testu sú uvedené nasleujúcej tabuľke:

Drogové substancie (kombinácie) dostup pre multiparametrové  drogové testy:

 • AMP - Amfetamíny
 • BAR - Barbituráty
 • BUP - Buprenofín
 • BZO – Benzodiazepíny
 • PCP -  Fencyklidín
 • COC - Kokaín
 • MDMA - Exstáza
 • MET/mAMP – Metamfetamín
 • TRA /TML- Tramadol
 • FYL - Fentanyl
 • OPI/MOP – Opiáty   (Morfín)  
 • MTD – Metadon
 • TCA – Tricyklické antidepresíva
 • THC – Kanabionidy (Marihuana)
 • ALC - Detekčný prúžok na alkohol
V prípade, že neviete aký konkrétny drogový test ( resp.kombináciu) potrebujete odporúčame vám objednať najpoužívanejší drogový test kat.č: 074012, ktorý zisťuje prítomnosť desiatich najčastejšie zneužívaných drog. Tento test využíva väčšina zdravotníckých zariadení, ličebných ústavov a drogových centier.
Najpoužívanejšia a skladom dostupná kombinácia 10 parametrového drogového zisťuje nasledujúce substancie:
Amfetamíny (AMP)
Barbituráty (BAR)
Benzodiazepín (BZO/BZD)
Kokaín (COC)
Marihuana(THC)
Metadon (MTD)
Opiáty,Morfín,Kodeín,Heroín (MOP/OPI)
Tricyklické antidepresíva (TCA)
Metamfetamíny-Pervitín (MET)
Fentanyl (MDMA)
Test je dostupný v dvoch vyhotoveniach (kazeta a panel), pričom zisťuje prítomnosť rovnakých drogových substancií.
Multiparametrová testovacia kazeta
-10 typov drog
Ukážka použitia testu:
Multiparametrový  ponorný test
-10 typov drog
Ukážka použitia testu:
 Kat.č.:  104101
 • umožňuje vyšetrenie z veľmi malého množstva močovej vzorky  (stačí len 15 kvapiek)
 • špeciálne navrhnuté pre klinické laboratóriá
 • objem vzorky len 450 µl, umožňuje vyšetrenie   z mikrovzorky moču !
 
 Kat.č.:  1104
 • jednoduchá testovacia procedúra, stačí len namočiť do vzorky moču a odčítať výsledok
 • rýchla a nenáročná testovacia procedúra
 
Cena v EUR: 7,00  (vrátane DPH)
Cena v EUR: 7,00  (vrátane DPH)
Kat.č.:  104101  Kat.č.:  1104

Použitie panelového testu: je veľmi jednoduché, stačí oddeliť predný kryt a ponoriť detekčné konce testu do vzorky moču na 15 sekúnd. Výsledok testu je poskytnutý do 5 min. Multikazetový test obsahuje v balení aj jednorázovú pipetu, prostredníctvom ktorej sa nakvapká vzorka moču do príslušných okienok testu. (test je určený predovšetkým pre zdravotnícke zariadenia). Výsledok testu je poskytnutý do 5 min. Multiparametrový drogový test (panel aj kazeta) je schopný detekovať v závislosti od objednanej kombinácie takmer všetky v súčasnosti dostupné drogy a substitučné náhrady na liečbu drogovej závislosti.

 
Kat.č.
Názov tovaru
Balenie
Cena za jednotku bez 10%DPH (EUR)
Cena za jednotku vrátane DPH
(EUR)
104101
ANO
MultiTest - 10 kazeta
( AMP-BAR-BZO-COC- MDMA-MET-MOP-MTD-TCA-THC)
1 test
6,36
7,00

1104

ANO
MultiTest - 10  ponorný test
( AMP-BAR-BZO-COC- MDMA-MET-MOP-MTD-TCA-THC) (najpoužívanejší 10 parametrový test)           
1 test
6,36
7,00
154 ANO
MultiTest - 5 ponorný test
(AMP/COC/MET/OPI/THC)
1 test
3,80
4,18
122012N
ANO
Nádobka na odber moču 125 ml vrátane viečka
25ks
7,50
9,00

ANO – položky skladom dodávka do 24 hodín,  N/O – tovar na objednávku

Dodanie na dobierku kuriérom do 24 hod . (skladové položky).  Cena dopravy vrátane služby dobierka je 3,60 EUR. 

Ceny sú platné od 01.02.2023.

Obchodné podmienky (fyzické osoby)

 • Tovar je vyskladnený nasledujúci pracovný deň od prijatia vašej objednávky.
 • Tovar je zasielaný v neoznačenom balení na dobierku (fyzické osoby).
 • Cena dopravy je 3,96 EUR  vrátane služby dobierka (prostredníctvom SPS/UPS ).
 • V deň vyskladenia vám zašleme na e-mail číslo balíka, prostredníctvom ktorého môžete zásielku sledovať, prípadne si tovar vyzdvihnúť na vašej pošte, ak by ste neboli doručovateľom zastihnutý.
 • Multiparametrové testy je možné objednávať v ľubovolnom množstve podľa vašich potrieb.
 • Naša spoločnosť neuchováva žiadne osobné údaje o zákazníkoch, z toho dôvodu nie je možná registrácia na stránke,  údaje o príjemcovi je potrebné vyplniť na webovej stránke vždy nanovo.
 • Objednávku je možné realizovať : 1) vyplnením jednoduchého webového formulára, kde uvediete názov testu  alebo katalogóvé číslo testu a požadovaný počet kusov, 2) zaslaním objednávky na náš kontaktný e-mail
 • Ku každému testu je priložený podrobný návod v slovenčine, opisujúci presný postup použitia testu a dobu, po ktorú je možné nežiadúcu látku (drogu) vo vzorke moču zachytiť.

Obchodné podmienky (právnické osoby) :

 • Tuzemským  firmám, organizáciam, rozpočtovým a príspevkovým subjektom
  (poskytujúcim zdravotnú starostliovosť ) zasielame tovar bezplatne so splatnosťou faktúry 30 až 60 dní.
 • Dodanie tovaru do 48 hod. od prijatia objednávky.
 • Tovar je možné objednať  faxom, e-mailom, alebo cez webové rozhranie.
 
 
 

Ďalšie podrobnosti o diagnostických drogových testoch Multi-Test nájdete v metodickom liste (príbalovom letáku), ktorý si možete stiahnuť kliknutím na ikonu

      Interpretácia výsledku:

        Najčastejšie kladené otázky:né otázky:né otázky:

1.    Aký je rozdiel medzi multiparametrovým a jednoparametrovým drogovým testom ?
Multiparametrový drogový test je schopný detekovať  v závislosti od objednanej kombinácie takmer všetky v súčasnosti dostupné drogy, preto, ak je u osoby podozrenie na užitie drogy, avšak nie je známe, aký konkrétny druh drogy (Pervitín, Marihuana, atď. ) osoba užíva, je potrebný mutliparametrový test.
 
2.    Akú kombináciu testu objednať (na aké drogové substancie) ?
Najčastejšie zneužívanými drogami sú Marihuama Opiáty a Pervitín (Metamfetamín). V prípade, ak chcete zistiť u osôb len najčastejšie zneužívané drogové testy odporúčame vám objednať 5 parametrový drogový test kombináciu (AMP/COC/MET/OPI/THC). V prípade, ak chcete zistiť u osôb prítomnosť väčšiny dostupných drog odporúčame vám objednať 10 parametrový drogový test kombináciu (AMP/BAR/BZO/COC/MDMA/MET/MOP/MTD/TCA/THC)
 
3.    Kedy použiť jednoparametrový drogový test  ?
Jednoparametrový drogový test sa používa v prípadoch recidívy,  ak je známe, aký konkrétny druh drogy (Pervitín, Marihuana, atď. ) bol užitý.
 
Detekčná doba drog (substancií a metabolitov) v moči (medián).
 

  Odporúčané rozlíšenie pre túto stránku je: 1280 x 1024.            Vaše rozlíšenie je:           Ste návštevníkom číslo:          Dnes je: